Brassband

Vad är ett brassband?

Brassband är en orkesterform som har sitt ursprung i 1800-talets England. Ursprunget kommer från de brassinstrument som Adolph Sax byggde i sin bygelhornsfamilj som han visade på en industriutställning i Crystal Palace i London 1851. Två år senare vann en orkester med bara Adolph Sax instrument en mycket prestigefylld tävling i Manchester. Med detta kan man säga att brassbandet föddes. Via de brassbandtävlingar som funnits ända sedan dess har det moderna brassband utvecklats. Ett originalbemannat brassband består av 10 kornetter, ett flugelhorn, tre althorn, två bariton, två euphonium, tre tromboner fyra bastubor och slagverk. Dessa är fördelade enligt en given stämfördelning. Då vissa stämmor är dubblerade går många stycken att spela även om några musikanter saknas kontra ovan listade antal, och givetvis kan man även vara något fler musikanter. Denna orkesterform har sedan spritts över världen och finns bl a i Sverige. (För att se en bra samling av svenska brassband besök Svenska Brassbandsfestivalens hemsida.)