Dirigent

Sedan Januari 2015 dirigeras Södertörns Brass av  Gyöngyi Csomós.

Hon jobbar även som lärare i brassets elevverksamhet.

 

Gyöngyi kommer från Ungern där hon fått sin musikutbildning.

 

Hon gick på en musikinriktad grundskola och började tidigt spela blockflöjt och trumpet. Trumpeten började hon med vid 9 års ålder.

 

Efter fyra år på musikgymnasium fortsatte hon med högskolestudier på Liszt Ferenc Konservatorium i Szeged. Där avlade hon 1996 diplomexamen som brasspedagog, kammarmusiker med trumpet som huvudinstrument och i solfeggio (musikteori).

 

Redan under sista året på högskolan började hon jobba som trumpetlärare och blockflöjtslärare i lokala musikskolor.

 

Efter avlagt högskoleexamen fick hon omgående jobb som förste trumpetare i Kecskemét Symphony Orkester. Hon jobbade även som teatermusiker vid Katona József Teater i  Kecskemét. I den rollen jobbade hon både i orkesterdiket och på scenen.

 

Parallellt med musikerarbetet i  Kecskemét jobbade hon som trumpetlärare och blockflöjtslärare i musikskolor. Dessutom spelade hon sinka och naturtrumpet i Pro Musica Antiqua i Szentendre.

 

Under 2003 flyttade Gyöngyi till Sverige.

Denna förändring i det privata livet innebar att hon lämnade det yrkesmässiga spelandet.

 

Hon har dock spelat kontinuerligt med olika ensembler på en god nivå. Senast under ett flertal år med Solna Brass som hon sommaren 2016 lämnat för att spela som konsertmästare på Söderkårens musikkår.

 

Hon har under större delen av sin tid i Sverige bedrivet undervisning av privatelever på brassinstrument.

Nu jobbar hon hos Södertörns Brass som dirigent och lärare.