Historia

Orkestern bildades i början av 1950-talet inom IOGT:s scoutkår i Nynäshamn. Initiativtagare var Per Hjalmar Blomqvist, som hade en bakgrund inom Frälsningsarmén.

I januari 1951 hade man första samlingen. Instrumenten delades då ut, och ungdomarna fick första lektionen. På en luciafest i december 1951 ordnades den första offentliga spelningen.

1969 lämnade orkestern scoutkåren och bildade en egen förening, med namnet NBA:s musikkår (Nynäshamns Brassamatörers Musikkår). 1976 bytte orkestern namn till Nynäshamns Brassband.

Orkestern fungerade redan från starten som ”stadsmusikkår” i Nynäshamn. Den medverkade i diverse evenemang ”på stan”, med i huvudsak en lättsam underhållningsrepertoar.

Under 1997 flyttade orkestern sin verksamhet från Nynäshamn till Västerhaninge, och bytte då namn till Södertörns Brass.

I Västerhaninge Frikyrkoförsamling hade det sedan slutet av 60-talet funnits en brassgrupp, som p g a utflyttningar fick läggas ner i mitten av 70-talet. Kvarvarande musikanter i denna ensemble slog sig då ihop med Nynäshamns Brassband. I och med detta startade ett visst samarbete med Västerhaninge Frikyrkoförsamling.

I och med kontakten med Västerhaninge Frikyrkoförsamling breddades verksamheten och repertoaren till att även omfatta gudstjänster och gudstjänstmusik. Dessutom utvecklades verksamheten till att även omfatta seriösa konserter. Repertoaren sträcker sig nu från lättsam underhållningsmusik till verk ur den klassiska repertoaren och sakrala kompositioner. Musiken är antingen originalskriven för brassband eller instrumenterad för orkesterformen. Orkestern har utvecklat en bred konsertverksamhet, och har även samarbetat med olika körer, sångsolister, dansare och instrumentalsolister.

Per Hjalmar Blomqvist som startade orkestern, drev verksamheten fram till mitten av 60-talet. Bengt-Erik Brodin tog då successivt över verksamheten. Från mitten av 80-talet har Mats Svensson varit orkesterchef.

Fram till 1985 leddes orkestern musikaliskt av Per Hjalmar Blomqvist respektive Bengt-Erik Brodin, som dock inte dirigerade. De spelade med och ledde samtidigt (modell brassensemble).

I slutet av 70-talet började orkestern engagera olika gästdirigenter. Från januari 1985 har orkestern även engagerat en ordinarie dirigent, med olika former av professionell musikerfarenhet. Den kompetens som tillförts orkestern genom detta har varit oerhört viktig för orkesterns utveckling.

Under alla år har orkestern drivit någon form av elevverksamhet. Detta har alltid varit viktigt för   rekryteringen av nya musikanter. Från hösten 1988 har den professionellt engagerade dirigenten även varit ansvarig för elevutbildningen.

Orkestern och dess mindre ensembler brukar bland annat spela olika konserter, kyrkokonserter och gudstjänster, samt framträda vid lokala festligheter och kulturevenemang.