Musikanter

  1. Södertörns Brass musikanter
Instrument Namn
Dirigent Gyöngyi Csomos
Soprankornett Lars Rålund
Solokornett Mats Svensson
Anna-Lena Persson
Vakant
Vakant
Repianokornett  Jerk Lunner
Kornett 2 Elin Molin
Leif Söderström
Kornett 3 Karin Hedbom Lindh
Igor Wojciechowski
Flygelhorn Mauritz Larsson
Solohorn Claes Endre
Horn Johan Ramström
Horn 2 Zacharias Frato
Instrument Namn
Baryton 1 Abraham Frato
Baryton 2 Gunnar Göthlund
Euphonium Susanna Nilsson
Vakant
Trombon 1 Vakant
Trombon 2 Tina Molin
Bastrombon Vakant
Eb Bas Joakim Eneroth
Mathias Sköldebrand
Bb Bas Isak Hård
Jonas Hedbom
Slagverk Camilla Cederlid